Khóa học Internet Marketing

bán hàng trực tuyến thành công

Email Marketing là gì?

Email Marketing là một phương pháp tiếp thị, quảng bá, chăm sóc khách hàng thông qua công cụ email, trong môi trường Internet hoặc mạng di động.
Email marketing có hai dạng:
1. Gửi email có sự đồng ý của người nhận (OPT-IN)
Là một hình thức Email Marketing hợp pháp do có sự đồng ý của người nhận email. Thông điệp thường được gửi theo định kỳ và được gọi là bản tin điện tử (newsletter).

2. Gửi email quảng cáo không có sự đồng ý của người nhận
Đây là một hình thức Email Marketing phổ biến hiện nay. Tuy nhiên nó chỉ hợp pháp khi tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về điều luật chống SPAM (một trong yêu cầu chính đó là người nhận email có quyền từ chối không nhận email nữa bằng cách click lên liên kết ngừng nhận email - Có chức năng để người nhận yêu cầu ngừng nhận tin Unsubscribe).
Hình thức này đôi khi bị cho là SPAM vì thông điệp gửi đi không đúng nhu cầu của người nhận.