Khóa học Internet Marketing

bán hàng trực tuyến thành công

Sử dụng Gmail làm SMTP cho Email Marketing

Gmail thường được biết đến là công cụ gửi và nhận email trên Internet. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng để làm Email Marketing, vì nó cho phép sử dụng giao thức gửi nhận email SMTP SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
Nếu bạn thuê dịch vụ SMTP thì phí rất cao, nhưng với Gmail thì hoàn toàn miễn phí.
Bạn có thể sử dụng với bất kỳ phần mềm email nào, như: SendBlaster, Thunderbird,.. để gửi email hàng loạt. Vì đây là dịch vụ miễn phí nên bạn chỉ có thể gửi được tối đa 500 email mỗi ngày. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng nhiều tài khoản Gmail để tăng số lượng email gửi đi.

Thông số cài đặt Gmail SMTP

  • Username:  username@gmail.com
  • Password:  password
  • Use Authentication:  Yes
  • Port for TLS:  587
  • Out Going Mail (SMTP) Server:  smtp.gmail.com 
Bây giờ bạn có thể gửi email hàng loạt với 500 email mỗi ngày với Gmail.
Nên nhớ rằng, email marketing chỉ thực sự hiệu quả khi: bạn có danh sách email chất lượng (tự xây dựng), gửi định kỳ (đều đặn), cho phép hủy đăng ký, nội dung phải ngắn gọn và hấp dẫn.
Chúc bạn thành công.