Khóa học Internet Marketing

bán hàng trực tuyến thành công

Google thực hiện chức năng quay vòng quảng cáo Adwords

Internet Marketing with new google Adword
Nếu bạn đang thực hiện những chiến dịch Internet Marketing trực tuyến và Google Adword chiếm một phần trong chiến lược của bạn, bạn cần cập nhật thông tin mới về chức năng và quyền lợi cạnh tranh của bạn khi sử dụng Google adword. Google đưa ra thông báo sẽ có những thay đổi trong chức năng quay vòng quảng cáo Adwords. Khi google áp dụng chính sách này, người quảng cáo chỉ có thể dùng chức năng quay vòng quảng cáo (Ad rotation) trong vòng 30 ngày. Sau 30 ngày, Adwords sẽ tự tối ưu hóa việc phát quảng cáo, ưu tiên những cái đem lại nhiều click và conversion nhất. 

Hiện tại, những người làm quảng cáo trên Adwords có 3 lựa chọn trong việc phát quảng cáo của mình : tối ưu hóa cho click, ưu tiên conversion và chế độ quay vòng. Chức năng cuối cùng này được rất nhiều người làm Search Marketing ưa chuộng vì nó cho phép người sử dụng thử nghiệm ads mới và chọn ra cái nào hiệu quả nhất. Nhưng đối với Google, chức năng quay vòng quảng cáo này có thể gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng tin quảng cáo đối với người tìm kiếm.

Theo thông báo của Google, mỗi khi upload một ads mới vào adgroup, ads này sẽ được hiển thị đều so với các ads khác trong adgroup đó trong vòng 30 ngày. Sau quãng thời gian này, ads nào đem lại nhiều click và conversion hơn sẽ được ưu tiên hiển thị nhiều hơn so với cái khác. 

Khi mà chức năng mới này được chính thức đưa ra, tất cả những quảng cáo đã được upload trên 30 ngày sẽ tự động được chuyển sang chế độ auto-optimization. Trong những trường hợp khác, chế độ này sẽ được áp dụng sau 30 ngày quảng cáo mới được upload lên campaign.