Khóa học Internet Marketing

bán hàng trực tuyến thành công

SO SÁNH INTERNET MARKETING VÀ MARKETING TRUYẾN THỐNG

Người dùng ngày càng sử dụng internet nhiều hơn, hành vi của họ cũng dần thay đổi, điều này giúp cho Internet Marketing tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Và khi Internet là 1 kênh tương tác 2 chiều thì marketing truyền thống ngày càng tỏ ra yếu thế, bài viết dưới đây sẽ so sánh 2 hình thức marketing này

internet marketing

Trước khi so sánh, ta hãy điểm qua những ưu điểm của Internet Marketing:
  •     Khách hàng đang online ngày càng nhiều
  •     Là chiến lược marketing dựa trên sở thích, xu hướng của khách hàng
  •     Tiếp cận được khách hàng liên tục 24/7
  •     Tương tác 2 chiều giữa doanh nghiệp và khách hàng
  •     Tiếp cận chính xác tới từng khách hàng (1 to 1)
  •     Dữ liệu và thông tin có thể lưu trữ dễ dàng
  •     Thông tin và nội dung có thể tùy biến được
  •     Hiệu quả có thể đo lường được
  •     Chi phí thấp
So sánh Internet Marketing và Marketing truyền thống:

Phương thức
Internet Marketing: Sử dụng internet,các thiết bị số hóa     
Marketing truyền thống: Chủ yếu sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng

Không gian     

Internet Marketing Không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia và vùng lãnh thổ     
Marketing truyền thống Bị giới hạn bởi biên giới quốc gia và vùng lãnh thổ

Thời gian     

Internet Marketing Mọi lúc mọi nơi,phản ứng nhanh, cập nhật thông tin sau vài phút
Marketing truyền thống Chỉ vào một số giờ nhất định, mất nhiều thời gian và công sức để thay đổi mẫu quảng cáo hoặc clip

Phản hồi     

Internet Marketing Khách hàng tiếp nhận thông tin và phản hồi ngay lập tức     
Marketing truyền thống Mất một thời gian dài để khách hàng tiếp nhận thông tin và phản hồi

Khách hàng     

Internet Marketing Có thể chọn được đối tượng cụ thể,tiếp cận trực tiếp với khách hàng    
Marketing truyền thống Không chọn được nhóm đối tượng cụ thể

Chi phí     

Internet Marketing Thấp,với ngân sách nhỏ vẫn thực hiện được,có thể kiểm soát được chi phí quảng cáo     
Marketing truyền thống Cao, ngân sách quảng cáo lớn,được ấn định dùng 1 lần

Lưu trữ thông tin     

Internet Marketing Lưu trữ thông tin khách hàng dễ dàng, nhanh chóng     
Marketing truyền thống Rất khó lưu trữ thông tin của khách hàng

Rõ ràng với những lợi thế của mình,
Internet Marketing đã trở thành tất yếu của nhiều doanh nghiệp. Và nếu biết đầu tư đúng mức hiệu quả của Internet Marketing mang lại sẽ vô cùng lớn.