Khóa học Internet Marketing

bán hàng trực tuyến thành công

Những quy tắc mới dành cho Internet Marketing

Những gì Internet Marketing làm hôm nay hoàn toàn ngược với những gì đã làm trong một thập niên trước.

Nếu bạn nghĩ Internet Marketing hiện nay vẫn giống như 10-20 năm trước thì đó là một sai lầm lớn. Lý do rất đơn giản: Internet Marketing hôm nay đều ngược với những gì đã làm trong quá khứ.
internet-marketing-rules

Những quy luật cũ

Dưới đây là các quy tắc cho marketing online được giảng dạy trong hầu hết các khóa học kinh doanh và được phổ biến trong hầu hết các công ty (nhiều người trong số họ đang thực hiện):

Bước 1: Tạo ra sản phẩm có sức hấp dẫn đối với khách hàng.
Bước 2: Tiếp cận càng nhiều người càng tốt với thông điệp thu hút nhiều khách hàng tiềm năng.
Bước 3: Tạo một thương hiệu được công nhận để có thể mở rộng thành các loại sản phẩm bổ sung.


Loại hình “tiếp thị phát sóng” này rất thành công trong quá khứ với hai thương hiệu nổi tiếng Sony và Coke. Nhưng ngày nay, chúng không còn phù hợp nữa. Vì:

- Internet và sự đa dạng của các phương tiện truyền thông đã phân chia người dùng thành những nhóm nhỏ với đặc trưng và lợi ích khác nhau.
- Thông điệp thu hút được khách hàng phải tùy biến cao và tạo được sự quan tâm của mọi người.
- Sự gia tăng của các thương hiệu và thông điệp thương hiệu ngày càng trở nên áp đảo và người tiêu dùng rất dễ dàng lơ chúng đi.

Những quy luật mới. Dưới đây là những gì cần làm:

Bước 1: Tạo ra những sản phẩm hướng đến những khách hàng cụ thể.
Bước 2: Thông điệp và mục tiêu hướng đến là “chuyển đổi” những người tiếp nhận thông điệp thành khách hàng tiềm năng.
Bước 3: Có nhiều người ủng hộ thương hiệu và các dịch vụ tương lai.

Lưu ý rằng cách này hoàn toàn ngược lại những gì đã làm trong quá khứ.

- Quy luật cũ là “broadcast” (truyền phát rộng rãi) và sử dụng các hình thức khác nhau của các phương tiện thông tin đại chúng. Trong khi đó quy luật mới là “narrowcast” (truyền phát có giới hạn) và sử dụng các phương tiện truyền thông đánh giá cao mục tiêu.
- Những quy tắc cũ chủ yếu để tiếp cận số lượng lớn khách hàng, các quy tắc mới lại hướng đến nhóm cá nhân nhỏ.
- Quy tắc cũ buộc phải kiểm soát thương hiệu, quy tắc mới đặt sự kiểm soát nằm trong tay khách hàng.