Khóa học Internet Marketing

bán hàng trực tuyến thành công

Một số phương pháp khi tìm kiếm trên Google

Trước đây, khi bạn thắc mắc một điều gì đó bạn thường đến hỏi những đi trước có kinh nghiệm nhờ họ tư vấn, giải đáp. Ngày nay với sự phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là ngành internet marketing thì sự nhanh chóng và đầy đủ càng quan trọng. Với tính chất đó các công cụ tìm kiếm ngày càng trở nên hữu ích với chúng ta. Dưới đây là một số toán tử cơ bản giúp cho bạn tìm kiếm nhanh và chính xác hơn với những gì cần tìmToán tử “ ”: dùng để tìm chính xác cụm từ nằm trong dấu “”
Toán tử + : là tách cú pháp khi search
Toán tử - : dùng để loại trừ các kết quả tìm kiếm
Toán tử ~: dùng để tìm các kết quả từ đồng nghĩa
Toán tử OR hoặc | : dùng để tìm kết quả này hoặc kết quả khác
Toán tử ..: dùng để tìm trong một khoản giá trị. Ví dụ: 100..1000
Toán tử *:  tìm kiếm tất cả các từ, cụm từ (dấu * đại diện cho một cụm từ)
Define:“từ khóa”: dùng để tìm định nghĩa của từ khóa
Intext:“truy vấn”:  được dùng để tìm tất cả các từ có trong truy vấn, và CHỈ ở trong nội dung của website
Inurl:“truy vấn”: được dùng để tìm tất cả các từ có trong truy vấn, và CHỈ ở URL của website
Intitle:“từ khóa” được dùng để tìm các từ có trong truy vấn, và CHỈ ở trong nội dung của website
Site:tenwebsite.com, dùng để tìm tất cả các trang thuộc tenwebsite.com đã được Google Index
Tham khảo
>> tạo fanpage bán hàng online 
>> Khóa học kinh doanh online