Khóa học Internet Marketing

bán hàng trực tuyến thành công

Những thẻ HTML cơ bản cần biết khi SEO

HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, các trang web được cấu tạo nên từ ngôn ngữ cơ bản này. Nó có thể thấy ở trang web của người dùng. Ảnh hưởng rất nhiều trong seo. Sau đây là một số thẻ html cơ bản cần biết khi tiến hành seo.


Thẻ Title:
Nằm trong phần đầu của trang, chứa tiêu đề trang, phần này sẽ hiện trên thanh cửa sổ hoặc tab của trình duyệt.
Ví như những cuốn sách, nhìn vào tựa đề người mua sách mới biết đó là sách loại gì, nói về lĩnh vực nào để từ đó người đọc biết có cần sách đó không. Tiêu đề một trang web cũng vậy, nó có chức năng tương tự như tựa đề một cuốn sách giúp cho công cụ tìm kiếm hiểu được nội dung trang web đang nói về cái gì.
Cú pháp của thẻ title như sau:
 <title> tiêu đề trang web </title>
+ Trong tiêu đề phải chứa từ khoá
+ Tối đa là 65 ký tự
+ Ngăn cách bởi dấu “|”

Thẻ Meta: thẻ mô tả dùng để diễn tả nội dung trang web của bạn, thẻ mô tả càng hấp dẫn thì tỉ lệ click vào website bạn càng cao.
Cú pháp: < META name= “description” content= “Tóm lược nội dung trang web”/>
Trong thẻ meta phải chứa từ khoá và tối đa là 160 kí tự
Những người SEO theo chủ nghĩa thuần túy thì cho rằng thẻ mô tả Description không phải là yếu tố xếp hạng, nó không giúp trang web của bạn tăng thứ hạng tìm kiếm. Thẻ mô tả chỉ là một yếu tố hiển thị khi trang web xuất hiện trong list của công cụ tìm kiếm.
Về mặt kỹ thuật thì điều này chính xác. Tuy nhiên, công cụ tìm kiếm cũng tìm kiếm những mô tả thu hút để gia tăng click chuột trong list tìm kiếm. Một mô tả tốt giúp gia tăng tỷ lệ click chuột vì vậy thẻ mô tả nên được xem là một yếu tố xếp hạng.

Thẻ Heading: có giá trị từ <H1> đến <H6>
<H1> có font chữ lớn nhất và quan trọng nhất rồi giảm dần cho đến <H6>

Bài viết chỉ nói về 3 thẻ HTML cơ bản quan trọng khi seo, ngoài ra còn có nhiều thẻ khác thể hiện mức độ quan trọng khác nhau.