Khóa học Internet Marketing

bán hàng trực tuyến thành công

Gửi Email xác nhận cho người điền Google Form

Công cụ tạo bảng điều tra, khảo sát Google Form chắc không còn quá xa lạ đối với các bạn. Tuy nhiên khi sử dụng công cụ này, người điền form lại không nhận được email thông báo gửi vào email đăng ký của họ. Trong bài viết này Internetmarketing.edu.vn giới thiệu với bạn cách Gửi Email xác nhận cho người điền form khảo sát, bảng điều tra...

gui-email-xac-nhan-google-form
Gửi Email xác nhận cho người dùng Google Form
 Để làm được điều này không hề khó và bạn hoàn toàn có thể thêm đặc tính này vào các mẫu Google Forms của bạn trong vòng chưa đầy 1 phút. Đây là các bước hướng dẫn:

Bước 1: Bạn đăng nhập vào Google Drive và tạo một mẫu Google Form mới (bảng câu hỏi, khảo sát, điều tra...). Bạn có thể thêm các trường vào form như: họ tên, phone, địa chỉ... nhưng đảm bảo phải có trường " Email Address" để người điền form có thể đăng ký email của họ. 
Bước 2: Sau khi tạo form, bạn lưu lại mẫu phản hồi email trong một file excel khác, bạn mở file excel đó ra và chọn Trình chỉnh sửa tập lệnh trong Mục Công cụ
Bước 3: Copy và dán Đoạn code vào trong trình chỉnh sửa tập lệnh và click vào biểu tượng ổ đĩa để lưu lại. 
Bước 4: Trong trình chỉnh sửa tập lệnh, bạn chọn Run - Initialize và xác định quyền tác giả và gửi email

Vậy là xong. Khi người điền vào form và gửi, họ sẽ nhận được một email xác nhận tự động gửi qua email theo định dạng HTML. Bạn cũng sẽ nhận được 1 email tương tự trong phần CC

Đây là đoạn Code bạn cần copy và chèn: 

    /* Send Confirmation Email with Google Forms */
    
    function Initialize() {
    
    var triggers = ScriptApp.getScriptTriggers();
    
    for (var i in triggers) {
    ScriptApp.deleteTrigger(triggers[i]);
    }
    
    ScriptApp.newTrigger("SendConfirmationMail")
    .forSpreadsheet(SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet())
    .onFormSubmit()
    .create();
    
    }
    
    function SendConfirmationMail(e) {
    try {
    var ss, cc, sendername, subject, columns;
    var message, value, textbody, sender;
    // This is your email address and you will be in the CC
    cc = Session.getActiveUser().getEmail();
    // This will show up as the sender's name
    sendername = "Your Name Goes Here";
    
    // Optional but change the following variable
    // to have a custom subject for Google Docs emails
    subject = "Google Form Successfully Submitted";
    
    // This is the body of the auto-reply
    message = "We have received your details.<br>Thanks!<br><br>";
    
    ss = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
    columns = ss.getRange(1, 1, 1, ss.getLastColumn()).getValues()[0];
    
    // This is the submitter's email address
    sender = e.namedValues["Email Address"].toString();
    
    // Only include form values that are not blank
    for ( var keys in columns ) {
    var key = columns[keys];
    if ( e.namedValues[key] ) {
    message += key + ' :: '+ e.namedValues[key] + "<br />";
    }
    }
    textbody = message.replace("<br>", "\n");
    
    GmailApp.sendEmail(sender, subject, textbody,
    {cc: cc, name: sendername, htmlBody: message});
    } catch (e) {
    Logger.log(e.toString());
    }
    
    }