Khóa học Internet Marketing

bán hàng trực tuyến thành công

Tổng quan về quảng cáo trên facebook - facebook ADS

Lượng người dùng facebook tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng . Tạo ra một kênh tiêp cận khách hàng hiệu quả cho các doanh nghiệp kinh doanh online . Quảng cáo facebook - facebook ads giúp bạn dễ dàng tiếp cận với hàng triệu khách hàng ở mọi lứa tuổi , nghề nghiệp , trình độ , quan trọng hơn là tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng .
Facebook và google hiện là hai ông lớn trong lĩnh vực quảng cáo .

Vậy tại sao lại lựa chọn quảng cáo facebook ?

Lượng người dùng facebook chiếm 74,1 % số lượng người sử dụng internet .
Tiêp cận chính xác đối tượng khách hàng theo các tiêu chí : vị trí địa lí , giới tính , tuổi tác , nghề nghiệp , thậm chí những tiêu chí riêng cho một nhóm đối tượng .
Tính tương tác cao : với bất cứ thông điệp gì trên facebook , mọi người đều có thể hưởng ứng , đồng tình , phản bác một cách dễ dàng thông qua like , comment hay hành động chia sẻ .
Mẫu quảng cáo thu hút , dễ sử dụng
Gián tiếp tăng lượng like + talking + Reach cho fanpage

Hạn chế của việc quảng cáo facebook ADS và cách khắc phục

Những ai từng chay quảng chăc hẳn đều gặp tình trang facebook lock , một số sơ suất nhỏ trong khi chạy quảng cáo cũng có thể khiến quảng cáo của bạn bị khóa. Để khắc phục tìm hiểu tại Hướng dẫn unlock quảng cáo facebook

Các dạng quảng cáo facebook 

Quảng cáo facebook thông thường

Hiển thị tại cột bên phải của facebook 
Có link về website 
Mẫu quảng cáo bao gồm một hình ảnh kích thước 100x72px, tiêu đề tối đa 25 ký tự và dòng mô tả tối đa 90 ký tự;

quảng cáo Facebook Standard Ad

Quảng cáo fanpage 

Quảng cáo này có 2 dạng : quảng cáo tăng like và quảng cáo bài viết 

quảng cáo tăng like fanpage 

Lựa chọn và sử dụng quảng cáo facebook đúng đối tượng , thông điệp rõ ràng ... sẽ đem lại hiệu quả marketing online cao