Khóa học Internet Marketing

bán hàng trực tuyến thành công

Những hoạt động của google trong vòng 1 phút .

Sự can thiệp của google đến các trang web ngày càng lớn . Bởi vậy khi thời gian tìm kiếm của máy chủ giảm xuống 5 phút và cuối thánh tư , lượng truy cập internet đã giảm 40%. Đây cũng là sức mạnh để tạo nên hoặc phá hủy một đơn vị kinh doanh .
Chúng tôi đã tìm hiểu điều gì diễn ra trong vỏn vẹn 1 phút trên internet và điều gì đã xảy ra trong 1 phút trên youtube . Một biểu đồ từ SumoCoupon đã thể hiệu được tất cả những gì diễn ra đối với google .
Chỉ trong 60 giây ngắn ngủi , google đã xử lí :
2,4 triệu truy vấn
Hiển thị hơn 20,5 triệu quảng cáo
Hơn 600 người dùng mới
Gần 700 click để liên hệ mua hàng từ quảng cáo .
Hãy xem chi tiết những gì diễn ra với google