Khóa học Internet Marketing

bán hàng trực tuyến thành công

Infographic: Instagram trên thị trường Hồng Kông

Instagram hiện đang phát triển vượt bậc nó đang càng tiến dần sau sự phát triển mạnh nhất thế giới là Facebook. Người dùng quen thuộc với cụm từ "Quảng cáo Facebook" thì giờ người dùng tham gia ban hang truc tuyen sẽ có thêm khái niệm "Quảng cáo Instagram
"
Tại Hồng Kông quảng cáo trên Instagram mới được tung ra thị trường các nhà làm Marketing Online đã đưa ra một số nhận định về cộng đồng Instagram tại Hồng Kông.

Infographic: Instagram trên thị trường Hồng Kông

Instagram trên thị trường bán hàng online Hồng Kông
Instagram tại Hồng Kông
Hiện nay bán hàng hay kinh doanh online trên mạng xã hội là một xu hướng, nếu bạn không theo xu hướng là bạn đã lỗi thời. Năm 2015 xu hướng Online nếu biết tiếp cận sớm và có chiến lược bạn sẽ thành công hơn mong đợi.

Xem thêm: Khoá dao tao seo tại iNET giúp doanh nghiệp thúc đẩy kinh doanh