Khóa học Internet Marketing

bán hàng trực tuyến thành công

Một số tiêu chí tối ưu website (on-page) trong SEO

Tối ưu website (on-page) và xây dựng link (off-page) là 2 quá trình quan trọng nhất trong SEO. Với on-page là việc sử dụng những kỹ thuật để tối ưu lại cấu trúc website phù hợp với công cụ tìm kiếm và giúp người dùng dễ sử dụng hơn.
Bài viết dưới đây đưa ra 1 số tiêu chí quan trọng trong quá trình tối ưu website:
1.    Thẻ tiêu đề title”:
2.    Thẻ mô tả description”:
3.    Cấu trúc URL:
4.    Tối ưu www & non-www
5.    Điều hướng trang web
6.    Mật độ từ khóa
7.    Tối ưu ảnh
8.    Liên kết bên trong và bên ngoài
9.    Khả năng tương thích trình duyệt
10.    Tốc độ tải trang
11.    Lựa chọn từ khóa phù hợp
12.    Tránh lỗi code
13.    Cách đặt từ khóa
14.    Thẻ tiêu đề Head
15.    Hạn chế flash, video,…
16.    Nội dung độc đáo, chất lượng
17.    Thường xuyên cập nhật nội dung
18.    Nhấn mạnh từ khóa quan trọng
19.    Sử dụng mạng xã hội (+1, Like, share link)
20.    Sử dụng nofollow/ dofollow
21.    File robots.txt
22.    Cài đặt Google Analytics 
23.    Liên kết các trang quan trọng từ trang chủ
24.    Tối ưu trang báo lỗi 404
25.    Tránh spam từ khóa
26.    Tránh giấu link
Các tiêu chí tối ưu On-page SEO 2012
Chúc bạn thành công!