Khóa học Internet Marketing

bán hàng trực tuyến thành công

Quy trình SMS Marketing

Mobile Marketing họat động cho việc quảng bá SMS Marketing với quy trình 7 bước gồm:
sms-marketing-quy-trinh
 Bước 1: Tạo chương trình khuyến mãi

• Để thu thập thông tin khách hàng.
• Để thu thập thông tin khách hàng. Tạo chương trình cho khách hàng đăng ký
• Ví dụ: chương trình "Safe OFF ", khách hàng đăng ký thông tin để nhận thông tin qua SMS.

Bước 2:  Thu thập danh sách khách hàng

• Quảng bá trên các kênh truyền thông, website, email...
• Khách hàng đăng ký số điện thoại nhận tin
• Có thể dùng giải thưởng để kích thích hoạt nhắn tin.
• Cam kết không tiết lộ, SPAM, & chỉ gửi thông tin mà khách hàng đăng ký.

Bước 3: Tạo chiến dịch (SMS Campaign)

• Chiến dịch có thể là giảm giá, sản phẩm mới, sự kiện có chủ đích...
• Hoặc là 1 chương trình CSKH, hội thảo, giới thiệu SP mới,..

Bước 4: Chọn đối tượng quảng cáo (Target)

• Chọn nhóm thuê bao phù hợp nhất với chiến dịch của bạn
• Ví dụ: Bán lẻ một giày có thể chọn gửi một quảng cáo cho một nhãn hiệu cụ thể của giày thể thao cho phái nam là chỉ có giữa các độ tuổi nhất định.

Bước 5: Tạo thông điệp

• Tạo tin nhắn mà bạn muốn phát sóng vào các thị trường mục tiêu được xác định trong Bước 4.
• Nên chia từng nhóm đối tượng để dễ theo dõi.
• Tạo nội dung tin nhắn SMS 160 ký tự, ngắn gọn, dễ hiểu, độ phản hồi cao và đáp ứng được mục đích kinh doanh cụ thể.

Bước 6: Gửi thông điệp

• Chọn công cụ (hệ thống) gửi tin: gói tin SMS Brand Name hoặc iNET SMART SMS, hoặc iNET 8x85,..
• Bạn có thể xác định ngày và thời gian trong ngày mà bạn muốn gửi tin nhắn đến đối tượng mục tiêu đã quảng bá.
• Đảm bảo thông điệp được gửi đến khách hàng.

Bước 7:  Đo lường & Đánh giá

• Số tin gửi thành côn
• Số tin đến khách hàn
• Số lượng phản hồi (gọi điện liên hệ, SMS trả
• Doanh số bán hàng
• ...