Khóa học Internet Marketing

bán hàng trực tuyến thành công

Xếp hạng quảng cáo (Ad rank) của google ảnh hưởng thế nào đến hiệu suất quảng cáo?

Tìm kiếm quảng cáo với "phần mở rộng (extensions)" đã được hưởng lợi từ lần cập nhật xếp hạng quảng cáo mới đây của Google. Những người học Internet marketing ngay lập tức phải thích nghi với điều này

Bản cập nhật của Google, công bố vào ngày 22 tháng 10, nội dung về việc công cụ tìm kiểm hiển thị các thứ tự quảng cáo trả tiền (google adwords). Không chỉ phụ thuộc vào giá thầu tối đa và điểm chất lượng nữa, xếp hạng quảng cáo hiện nay còn tính thêm một tiêu chí nữa: tác động của phần mở rộng quảng cáo. Những phần mở rộng của quảng cáo internet marketing bao gồm: nội dung chữ cơ bản, vị trí địa lý, chú thích mạng xã hội (Google+) xếp hạng, lượng click trực tiếp.

Theo phân tích của học The Search Agency, kể từ khi cập nhật hiển thị tăng 6% và nhấp chuột đã tăng 5 % cho quảng cáo với phần mở rộng quảng cáo , trong khi hiển thị và nhấp chuột đã giảm 6 % và 1% , tương ứng, cho quảng cáo tìm kiếm trả tiền nói chung.

Tỷ lệ click trung bình (CTR) đã giảm nhẹ cho quảng cáo internet marketing với phần mở rộng , nhưng vị trí trang trung bình đã được cải thiện 4% và chi phí mỗi lần click (CPC ) đã tối ưu hơn , giảm 5%.


The Search Agency cũng nhìn nhận tác động của bản cập nhật trên các loại cụ thể của phần mở rộng quảng cáo internet marketing. Ngoại trừ các phần mở rộng ứng dụng, click cho tất cả các định dạng tăng sau khi thay đổi chính thức hoạt động .

Cụ thể, mở rộng vị trí và phần mở rộng xem xét xuất hiện để được ưa chuộng bởi các công thức sửa đổi.


 Báo cáo dựa trên ấn tượng , nhấp chuột, CTR, CPC , và dữ liệu vị trí trung bình thu được trong hai tuần sau khi thay đổi Xếp hạng Quảng cáo , được thực hiện trên 22 tháng 10 năm 2013