Khóa học Internet Marketing

bán hàng trực tuyến thành công

Tiêu đề email - Cách tốt nhất để tăng tỉ lệ mở email

Theo một thống kê gần đây của MailChimp, những email có tiêu đề truyền đạt cảm giác cấp bách, chẳng hạn như những từ có chứa từ khóa "khẩn cấp", "quan trọng", "đặc biệt" có tỉ lệ mở cao hơn nhiều so với bình thường.

Phân tích cũng cho thấy, người nhận bị hấp dẫn bởi email có lời chào tích cực hơn là những lời khuyên. Những email có tiêu đề lời mời, thông báo thường được mở nhiều hơn.


Dưới đây là dữ liệu bổ sung từ các báo cáo, dựa trên dữ liệu 24 tỷ email gửi đi.

Cá nhân hóa tiêu đề


  • Tên cá nhân (ví dụ: bao gồm tên hoặc cả họ và tên ) thường dẫn đến tỉ lệ mở cao hơn.
  • Phần lớn mọi người chỉ sử dụng tên người nhận, điều này thường làm tỉ lệ mở tăng nhẹ
  • Mặc dù việc dùng cả họ và tên trong dòng tiêu đề là ít phổ biến hơn , nó có tác động tích cực lớn nhất đến tỷ lệ mở .
Miễn phí
Việc sử dụng " miễn phí " trong dòng tiêu đề không có tác động lớn về tỷ lệ mở tổng thể ( 0,02 độ lệch ) .
Tuy nhiên , tác động của "miễn" rất khác nhau của ngành . Đối với việc tuyển dụng , nhà hàng, và các ngành công nghiệp giải trí , nó làm tăng tỉ lệ mở đáng kể , trong khi đó việc sử dụng nó thực sự làm giảm tỉ lệ mở cho các ngành công nghiệp y tế , bán lẻ và du lịch.


Viết hoa 

MailChimp thấy việc sử dụng một dòng tiêu đề viết hoa hoàn toàn cho tỷ lệ mở cao hơn một chút so với các chiến dịch khác được gửi bởi cùng một người dùng / danh sách .Về nghiên cứu : Báo cáo dựa trên dữ liệu từ 24 tỷ email được cung cấp với dòng tiêu đề bao gồm khoảng 22.000 từ riêng biệt. Các chiến dịch MailChimp gửi bởi người dùng ở Hoa Kỳ, gửi đến 500 hoặc nhiều hơn người nhận.